<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13136553\x26blogName\x3dKorea+Japonia+2005\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://fotkikj.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fotkikj.blogspot.com/\x26vt\x3d1402061608248172879', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Tuesday, May 24, 2005

Japońska familia

nasza japońska "mama" - Reiko


a to nasze japońskie dzieciaki :)

mój chiński znak zodiaku - okazuje się ze w Korei maja takie same :) MA£PA

świątynia

pod świątynią

obiadek

koreańska kapela ludowa :)

z wizytą na stadionie :)

stadion mistrzostw swiata Korea-Japonia

maskotki mistrzostw

Pablo zalapal sie do reprezentacji Korei ;)

świątynia w Nagoya


kadzidło przed świątynią - okadza się cale ciało by zapewnić sobie zdrowie :)

Friday, May 13, 2005

Cóż, realizuję plan "hobby na wyjazd" jak widać. No ale okazuje się, ze słusznie, bo zaraz zostanę zamordowana...

to jest właśnie ta mała cholera, która usiłowała nam wpajać pseudokonfucjańskie zasady metodą separacji czyli pani O'Suka Osama Otake ;)

A tu właśnie zarejestrowany został ten akt nieuzasadnionej niczym przemocy...

japońskie metro

nie wszystko było niestety jadalne...

to drzewko bonsai ma prawie 300 ! lat

największy bęben jaki udało się znaleźć w Japonii (powiedzmy, że poszukiwania ograniczyliśmy do "przypadkowych")

Thursday, May 12, 2005

automat bębnowy

degustacje na targu - można się było nieźle pożywić :)

w autokarze - z Buczkiem w tle (z cyklu - mistrzowie drugiego planu)

Friday, May 06, 2005

Lotte World Seoul

wiosna w Lotte :P


kolejny, juz nieco mniej koreanski "przyjaciel" Pablita


"wieczorny" widok na Lotte World


kacik zakochanych :D - czyli kicz z gatunku tych wymiotnych :P


niestety najlepsze zdjecie tego dnia musi zostac dopiero zeskanowe ( a do tego musze zainstalowac skaner i takie tam, ale to juz niebawem :) )

Wednesday, May 04, 2005

Lunch w skybarzePapu na 35 pietrze wiezowca - z widokiem na Seul oczywiscie :)

papu - palce lizac :)


Pruszki z Seulem w tle

Tuesday, May 03, 2005

w koreańskim skansenie

wszędzie było tych dzieciaków pełno, co raczej nie powinno szczególnie dziwić, ale koledzy się śmiali, ze one muszą mieć gdzieś tu gniazdo ;) (w pewnym sensie mieli niezłą intuicję)


nowi koreanscy przyjaciele pawelka :)


Pablo sadzi ryz na polu :)

takich krzakow tez tam bylo na peczki :)

Monday, May 02, 2005

Jeden z królewskich pałaców w Seulu

Tak spedzalismy nasza rocznice slubu :) - tu z Anusia i Witkiem

para krolewska oczywiscieSunday, May 01, 2005

parę słów...

Konnichiwa, czyli żółtkowe cześć ;)